ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Γηράσκουμε, γιατί οι ορμόνες μας ακολουθούν φθίνουσα πορεία. Σχεδόν όλες οι ορμόνες πέφτουν με το πέρας του χρόνου, πλην δυο εξαιρέσεων όπου αυξάνουν: Της κορτιζόλης που συνδέεται με το χρόνιο στρες και της ινσουλίνης που συνδέεται με τον διαβήτη. Η