Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών γίνεται είτε μέσω επίσκεψης στο ιατρείο, είτε μέσω τηλεφωνικής ή διαδικτυακής επικοινωνίας.

Για τις υπηρεσίες από απόσταση γίνεται κατάθεση του ποσού της επίσκεψης σε τραπεζικό λογαριασμό, εκδίδεται υποχρεωτικά ηλεκτρονική μηχανογραφημένη απόδειξη, η οποία και αποστέλλεται στον ασθενή.