2-1
Στο 3o Πανελλήνιο Αθλητιατρικό Συνέδριο θα είμαι ομιλητής πάνω στο θέμα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΥΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ

3o Πανελλήνιο Αθλητιατρικό Συνέδριο – 1 & 2 Μαρτίου 2019 Αίγλη Ζαππείου

Leave a Reply