Ο Γιώργος Τουλιάτος παρουσιάζει το βιβλίο του στο Polis Cafe τον Ιούνιο του 2013

Leave a Reply