Ο Γιώργος Τουλιάτος παρουσιάζει το βιβλίο του στα Public Συντάγματος τον Φεβρουάριο του 2014

Leave a Reply