Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας 29-31 Μαρτίου 2018

Πανελλήνιο συνέδριο  της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας  29-31 Μαρτίου 2018

Την Παρασκευή 30.03.2018 στο 14ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας και ώρα 18:00 θα είμαι ομιλητής πάνω στο θέμα της ανδρόπαυσης.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΑΣ/HRT

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΑΣ/HRT

ΕΡΩΤΗΣΗ Γιατί τα κέντρα αιμοδοσίας αρνούνται να λάβουν αίμα προερχόμενο από χρήστες στεροειδών ή ακόμη και από ασθενείς που βρίσκονται σε ορμονική αποκατάσταση (HRT); ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η απάντηση είναι πολυπαραγοντική: 1) Η κατάχρηση στεροειδών οδηγεί σε αύξηση των παραγόντων πήξης (αύξηση

SARMS

SARMS

Η νέα αυτή κατηγορία φαρμάκων που κυκλοφορούν και ως εναλλακτικά συμπληρώματα, υπάγονται πλέον στον απαγορευμένο κατάλογο της WADA/USADA και αποτελούν αναβολικές ουσίες με επιλεκτική δράση σε διάφορους ιστούς. Η χημική τους δομή δεν έχει βάση το στεροειδές μόριο. Όπως προσδίδει